De voorwaarden van zorgtoeslag

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen zorgkosten. Maar omdat de premie van deze verzekering voor sommige mensen financieel een groot obstakel is, heeft de overheid een regeling bedacht om deze mensen tegemoet te komen: de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgkosten, die voornamelijk gebaseerd is op de hoogte van je inkomen. De Belastingdienst is belast met de toekenning en uitbetaling van de zorgtoeslag. Wil je graag weten of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag? De kans daarop is best groot.

Wat zijn de voorwaarden

Er zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden verbonden aan het recht op zorgtoeslag. Om te beginnen moet je ten minste 18 jaar oud zijn. Logisch natuurlijk, want als je jonger bent dan 18 jaar, betaal je nog geen premie voor je zorgverzekering. Je hebt dan dus ook geen toeslag nodig. In de tweede plaats moet je de Nederlandse nationaliteit hebben ťn ook in Nederland wonen. Je moet ook een Nederlandse zorgverzekering afgesloten hebben en je inkomen mag niet te hoog zijn. Ook mag je niet te veel vermogen hebben.

FinanciŽle voorwaarden

Ben je alleenstaand dan mag je inkomen in 2016 niet hoger zijn dan 27.012 euro per jaar, voor stellen ligt de bovengrens op 33.764 euro. Voor 2017 zijn de inkomensgrenzen nog niet bekend. Wanneer je vermogen boven een bepaalde grens komt, vervalt eveneens je recht op zorgtoeslag. Heb je geen toeslagpartner, dan mag je vermogen op 1 januari van het jaar waarvoor je zorgtoeslag aan wilt vragen, niet meer zijn dan 106.941 euro. Met een toeslagpartner ligt die grens wat hoger, namelijk op 131.378 euro. Men kijkt bij de beoordeling naar de situatie op 1 januari. Is je vermogen op die dag te hoog, dan kom je het hele jaar niet meer in aanmerking voor zorgtoeslag. Bij de vaststelling van je vermogen, telt het bezit van een eigen woning niet mee. Ook de vermogensgrenzen zijn voor 2017 nog niet bekend.

Hoogte zorgtoeslag is inkomensafhankelijk

De hoogte van de zorgtoeslag waar je recht op hebt is afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie. Voor alleenstaanden is in 2016 de maximale zorgtoeslag vastgesteld op 83 euro per maand. Wanneer je een toeslagpartner hebt, dan kun je gezamenlijk maximaal 158 euro per maand krijgen. Voor beide bedragen geldt dat er dan sprake moet zijn van een (gezamenlijk) jaarinkomen van 19.500 euro of minder. Naarmate je jaarinkomen stijgt, neemt de hoogte van de zorgtoeslag waar je aanspraak op kunt maken stapsgewijs af. Zo ligt dit bedrag bij een jaarinkomen van 22.000 euro bijvoorbeeld nog op 58 euro per maand voor alleenstaanden en 133 euro voor stellen. Bij een jaarinkomen van 25.000 is dit nog respectievelijk 24 en 100 euro per maand.

Belastingdienst kijkt naar toetsingsinkomen

Over welk inkomen hebben we het hier eigenlijk precies? De Belastingdienst rekent met het zogenaamde toetsingsinkomen. Wanneer je aangifte inkomstenbelasting doet, dan wordt dit ook wel het verzamelinkomen genoemd. Wanneer je geen belastingaangifte doet, kijk dan op je jaaropgaaf van je werkgever of uitkeringsinstantie. Je toetsingsinkomen is namelijk gelijk aan het totaal van je brutoloon, bruto pensioen en bruto uitkeringen. Als je twijfelt of je het goed hebt uitgerekend, dan kun je je toetsingsinkomen ook berekenen met behulp van een tool op de website van de Belastingdienst.

Al eerder recht op zorgtoeslag? Vraag het met terugwerkende kracht aan

Wanneer je je nu pas realiseert dat je misschien al jarenlang recht hebt op zorgtoeslag, maar dit nooit hebt aangevraagd, treur dan niet. Je kunt zorgtoeslag ook met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan nog tot vijf jaar terug. Je doet dit op dezelfde manier als waarop je voor de eerste keer zorgtoeslag aanvraagt, namelijk op de website van de Belastingdienst. Als je naar de pagina over toeslagen gaat, kun je daar inloggen met behulp van je digiD. Je komt dan in een beveiligde omgeving waar je alles met betrekking tot toeslagen kunt regelen. Als inderdaad blijkt dat je een aantal jaren achtereen je zorgtoeslag hebt laten liggen, kun je daar snel en eenvoudig zomaar een erg leuk bedrag meepakken.

Zorgtoeslag in het buitenland

Ook als je in het buitenland woont kun je in Nederland zorgtoeslag krijgen. Dan moet je wel in Nederland werken of een pensioen of uitkering vanuit Nederland ontvangen. Daarnaast moet het land waar je woont deel uitmaken van de Europese Unie of het moet een land zijn waar Nederland een sociale zekerheidsverdrag mee heeft afgesloten. Onder voorwaarden kun je ook zorgtoeslag krijgen als je in een land woont dat niet hieraan voldoet, maar als je wel in Nederland verzekerd bent.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!