Wat houdt de regeling wanbetalers in

De regeling wanbetalers is een onderdeel van de Zorgverzekeringswet. De bedoeling van de regeling is om het aantal onverzekerden terug te dringen. De overheid wil immers dat alle Nederlanders verzekerd zijn van goede zorg. Door deze regeling blijven ook mensen met een premieschuld namelijk toch verzekerd voor noodzakelijke medische zorg. Je valt als verzekerde onder deze regeling wanneer je meer dan zes maanden de premie van je zorgverzekering niet hebt betaald.

Wanneer ben je wanbetaler

Het kan natuurlijk de beste overkomen. Je hebt door omstandigheden een keer niet genoeg geld om de premie van je zorgverzekering te betalen. Of je vergeet het gewoon. Dan ben je natuurlijk niet meteen een wanbetaler. Maar wanneer je na een vriendelijke betalingsherinnering, een aanmaning, een tweede en een derde aanmaning nog steeds in gebreke blijft, krijg je dat stempel wel. Zeker als je meerdere maanden achtereen geen premie betaalt.

Hoe verloopt de aanmelding als wanbetaler

Al bij de eerste aanmaning krijg je de mogelijkheid aangeboden om een betalingsregeling te treffen. De tweede aanmaning krijg je na een maand of twee en als je dan nog niet betaalt, worden je eventuele aanvullende verzekeringen stopgezet. Na vier maanden komt aanmaning nummer drie en nu wordt je ook aangezegd dat men je als wanbetaler zal gaan aanmelden bij het Zorginstituut Nederland. Wanneer je na zes maanden nog niet hebt betaald word je ook daadwerkelijk aangemeld.

Wat zijn de gevolgen

Wanneer je bij het Zorginstituut bent aangemeld als wanbetaler, heeft dat een aantal gevolgen. We zetten ze hieronder stapsgewijs op een rij.

  • Je aanvullende verzekeringen worden stopgezet. Je blijft wel gewoon bij je eigen zorgverzekeraar verzekerd, maar hebt alleen recht op vergoedingen uit de basispolis.
  • Je kunt niet naar een andere zorgverzekeraar overstappen voordat je schuld is afgelost.
  • Je betaalt niet langer de normale premie, maar de bestuursrechtelijke premie. Deze boetepremie is door het Zorginstituut vastgesteld en bedraagt sinds 1 juli 2016 127,91 euro. Deze premie moet je betalen zolang de achterstand nog niet is ingelopen.
  • Om de achterstallige premie alsnog te innen, kan het Zorginstituut beslag leggen op je inkomen, uitkering of pensioen.
  • Lukt dit niet, dan zal het Zorginstituut het CJIB inschakelen om de premie te innen. Zij zullen beslag leggen op je eventuele zorgtoeslag, maar dat is niet voldoende. Je zult dus ook nog brieven met acceptgiro’s krijgen om het restant te betalen.
  • Doe je dit niet, dan zal de volgende stap zijn dat er een deurwaarder wordt ingeschakeld. Deze heeft het recht beslag te leggen op je roerende of onroerende zaken. De extra kosten van dit beslag zullen ook op jou verhaald worden.

Overige gezinsleden geen wanbetaler

Overigens is het goed te vermelden dat alleen de hoofdverzekerde verantwoordelijk is voor het op tijd betalen van de premies. Dat betekent dat in dit hele verhaal de gezinsleden, die op de polis van de wanbetaler staan zelf niet als wanbetaler worden aangemeld.

Hoe kun je weer worden afgemeld

Je kunt alleen door je zorgverzekeraar worden afgemeld als wanbetaler. Maar dat gebeurt pas als de totale schuld is afgelost, inclusief de hogere bestuursrechtelijke premie en de eventuele aanmanings- en incassokosten. Alleen in twee andere situaties zal je ook worden afgemeld, namelijk wanneer er met instemming van je zorgverzekeraar een regeling via schuldhulpverlening is getroffen of wanneer je bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Zodra je afgemeld bent, hoef je niet meer de extra hoge premie te betalen. Je gaat weer de normale maandpremie van je zorgverzekeraar betalen en je kunt aan het einde van het jaar in principe ook overstappen naar een andere maatschappij.

Vraag hulp bij financiële problemen

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat je door een vergissing geheel ten onrechte als wanbetaler bent aangemeld. Neem in dat geval direct contact op met je zorgverzekeraar. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. En mocht je zulke ernstige financiële problemen hebben dat je het hoofd niet boven water kunt houden, dan bestaan er regelingen voor het tegemoetkomen in de ziektekosten. Bijvoorbeeld via de gemeente, de bijzondere bijstand of de WMO. Informeer bij deze instellingen naar de mogelijkheden. Zo kun je wellicht hulp krijgen om de problemen zoals hierboven beschreven te voorkomen.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!