Zorgverzekering bij chronische ziekte

Wanneer je chronisch ziek bent, heb je vaak zeer hoge zorgkosten. De basisverzekering vergoedt in de meeste gevallen een groot deel daarvan, maar je zal wel ieder jaar opnieuw je eigen risico volledig opgebruiken. Voor 2017 is het eigen risico, net als in 2016, vastgesteld op 385 euro. Veel chronisch zieken ervaren het eigen risico als een straf op ziek zijn. Het is vaak een zware financiële belasting, zeker wanneer je door je ziekte toch al niet of weinig kunt werken en het dus al niet erg breed hebt.

Eigen risico in termijnen betalen

Tot 2014 was er voor chronisch zieken een compensatie van het eigen risico mogelijk. Maar inmiddels is die regeling helaas afgeschaft. Dat betekent dat je als chronisch zieke meestal de volle mep aan eigen risico in een jaar moet betalen. Gelukkig is het bij de meeste zorgverzekeraars wel mogelijk om dit in maandelijkse termijnen te betalen. Je maakt dan aan het begin van het jaar de afspraak dat iedere maand een deel van je eigen risico door de verzekeraar wordt geïncasseerd, samen met de maandpremie. Als aan het einde van het jaar blijkt dat je toch niet het gehele eigen risico op hebt hoeven maken, dan krijg je het teveel betaalde bedrag weer terug.

Soms trage facturatie zorgverleners

Let er wel goed op dat niet alle zorgverleners even snel hun rekening indienen bij je zorgverzekeraar. Ziekenhuizen sturen bijvoorbeeld vaak pas een rekening als het gehele behandeltraject achter de rug is. Dat betekent dat het kan voorkomen dat een behandeling, die dit jaar heeft plaatsgevonden, pas in het volgende jaar gefactureerd wordt. Je zorgverzekeraar zal dit echter verrekenen met de eigen bijdrage van het jaar waarin de behandeling heeft plaatsgevonden.

Hou goed in de gaten wat je nog betalen moet

Reken je dus aan het einde van het jaar niet te vroeg rijk, wanneer je een stuk eigen bijdrage over hebt gehouden. De rekening komt nog. In zo’n situatie doe je er dus goed aan te proberen om wat geld apart te zetten. Immers, in het nieuwe jaar is je eigen risico weer opnieuw ingegaan en deze rekening komt daar dus nog bovenop. Hou dus altijd goed bij welke rekeningen er nog aan zitten te komen om vervelende verrassingen te voorkomen. Bedenk hierbij dat je verzekeraar maximaal vijf (!) jaar de tijd heeft om rekeningen van zorgverleners nog bij jou te innen. Dat kan dus ook nog gebeuren als je inmiddels al bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

Bespaar op je premie met een naturapolis

Voor wat betreft de basisverzekering, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren. Je hebt dus de volledige vrijheid om elke verzekeraar te kiezen, die je wilt. Aan de andere kant ligt de premie ook vast. Toch kun je wel wat geld besparen op je basispakket. Je kunt namelijk kiezen voor een naturapolis. Hierbij is het aantal zorgverleners waaruit je kunt kiezen iets beperkt in ruil voor een lagere premie. Wanneer je hiervoor kiest, let er dan wel goed op dat jouw zorgverleners wel een contract hebben met je verzekeraar. Anders moet je waarschijnlijk alsnog zelf een deel van je kosten betalen.

Geen acceptatieplicht bij aanvullende verzekering

Als chronisch zieke zal je zeer waarschijnlijk een aanvullende verzekering nodig hebben, omdat de basisverzekering de specialistische zorg die jij nodig hebt niet of maar ten dele vergoedt. Realiseer je dan dat voor de diverse aanvullende verzekeringen géén acceptatieplicht bestaat. Verzekeraars mogen voorwaarden stellen aan de acceptatie en je zelfs weigeren. Sommige verzekeraars hebben een medische acceptatieprocedure. Maar meestal krijg je daar alleen mee te maken bij de echt uitgebreide pakketten.

Medische acceptatieprocedure

Zo’n acceptatieprocedure bestaat uit een vragenlijst die je in moet vullen. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd of je al onder behandeling bent voor een aandoening en of je verwacht dat dat komend jaar ook het geval zal zijn. Ook kunnen er vragen worden gesteld over je medicijngebruik, of bijvoorbeeld of je een bril draagt. In sommige gevallen moet je zelfs verklaren of je ‘gezond en vrij van klachten’ bent. Zo niet, zal je dat moeten toelichten.

Tips bij de acceptatieprocedure

Dat een zorgverzekeraar dit wil weten, is op zich begrijpelijk. Ze willen zich immers in kunnen dekken tegen onverwachte kosten. Klanten met chronische aandoeningen zijn nu eenmaal voor de verzekeraar een verhoogd risico op kosten. Twee dingen zijn wel goed om te onthouden. Ten eerste, beantwoordt in de vragenlijst alleen de vragen, die verplicht zijn voor de polis die je wilt aanvragen. Je hoeft niet meer informatie te delen dan noodzakelijk is. En ten tweede, vraag of je de uitslag van de medische acceptatie direct krijgt toegestuurd. Bij een afwijzing kun je je dan nog uit de acceptatieprocedure terugtrekken. Je hoeft dan in de toekomst nergens te vermelden dat je ooit voor een aanvullende verzekering geweigerd bent.

Copyright 2017 - 2018 | Goedkopere Zorgverzekering - Direct alle zorgverzekeringen vergelijken en de goedkoopste zorgverzekering afsluiten!